среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balustrady z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyj��wszy wyjątkowe wypadki.

Projekotwanie ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych wypadków.

Ploty PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z Winylu na plot i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz planowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania plot z PCV na plot i bramkę ze sztachet wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy planowane ploty z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий